Klant reacties

The philosopher Schelling once said: “to know nature is, in effect, to recreate the world in man’s own mind. This is true science. Man follows in the creator’s footsteps, learning to know the creative thought and deed”.

Vooroordelen zijn een last die het verleden verwarren, de toekomst bedreigen en het heden ontoegankelijk maken.

( Citaat uit “Een lange reis naar huis” van Maya Angelou)

Een van de grote politieke raadsels van de laatste jaren is dat het groeiende wantrouwen jegens “elites” vaak wordt aangewakkerd en uitgebuit door figuren die zelf van veel dubieuzer allooi zijn…… ( uit the Guardian London)

Sinds we God, religie en zingeving hebben afgeschaft, staan we als kwetsbare mechaniekjes in de wereld. We zijn gereduceerd tot onze biologie. We offeren het volle leven om het vege lijf te redden, omdat het vege lijf het enige is dat ons nog kenmerkt. Zo hebben we deze gezondheidsdictatuur over onszelf afgeroepen en ik zie eerlijk gezegd weinig aanwijzingen dat deze slechts tijdelijk zal zijn. ( Ilja Leonard Pfeijffer in “Quarantaine” Dagboek in tijden van besmetting)

Een land met zo’n grote bevolkingsdichtheid zal zich ­zoveel onverschilligheid tegenover lawaai niet lang meer kunnen veroorloven. Herrie ondermijnt het welzijn en ­belast de volksgezondheid. En met pretherrie wordt het ­algemeen belang ondergeschikt gemaakt aan particuliere genoegens. De regelgeving zou die ruimte niet moeten bieden. Niet in stiltegebieden en niet daarbuiten. (Sander van Walsum- Volkskrant- November 2020)

De hedendaagse mens heeft zich afgekeerd van de natuur en van de neusringen en leeft in een artificiële morele harmonie die louter bestaat in de verbeelding van de bespottelijke priesters van het optimisme die preken vanaf de kolommen van de kranten. ( Pio Baroja in “Caesar of niets”.  1910)